Firma Multiweld świadczy usługi w zakresie wykonywania badań NDT spoin:

  • badania wizualne (VT),
  • badania penetracyjne (PT),
  • badania magnetyczno-proszkowe (MT),
  • badania ultradźwiękowe (UT)

Personel badań nieniszczących jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady Ogólne”.