Usługi spawalnicze świadczone przez naszą firmę:

 • prowadzenie nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731,
 • kompleksowy nadzór nad spawalnią i spawaczami,
 • egzaminowanie spawaczy,
 • rozwiązywanie problemów technologicznych w zakresie spawalnictwa, 
 • doradztwo w dziedzinie spawalnictwa,
 • tworzenie dokumentacji spawalniczej: instrukcji technologicznych spawania WPS oraz planów spawania,
 • tworzenie dokumentacji spawalniczej: instrukcji technologicznych spawania WPS oraz planów spawania,
 • przygotowanie nowych technologii spawania WPQR,
 • opracowanie procedur do certyfikowania systemów jakości spawania wg norm: PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090,
 • certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090,
 • certyfikacja zakładu pod kątem spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834.

Za doradztwo w zakresie wymienionych usług spawalniczych odpowiada doświadczony i odpowiednio uprawniony personel – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE).